Skip to main content

תשתיות ופרויקטים

 • פתרונות כבלים תת-משדר ואוטומציה HVAC
 • עיצוב חדרי מערכת והמשך פעילות
 • UPS
 • בטיחות העיר ומערכות איתור מסמכים
 • מעקב וניהול נתונים מרחוק (SCADA)
 • מערכת מידע לניהול אנרגיה
 • מערכות ניהול בניינים חכמים
 • פתרונות תאורה
 • מערכות תרגום סימולטניות
 • מערכות אינטרקום לחירום ושידור כללי
 • מערכות סאונד
 • מערכות מעקב DC
 • מערכות הכוונה דיגיטליות

אנחנו ב-Dünya Haberleşme מספקים פתרונות תת-משדר ופרויקטים מיוחדים שאנחנו משתלבים בהם לפי צרכי הלקוח, ומבצעים אותם בסביבה הקיימת. תחום השיפוצים כולל מלאי של שירותי תקשורת, התקנת רצפים גבוהים וגגות מתקרים, מערכות UPS ומערכות כיבוי אש.

בנוסף, אנחנו מתממשים את אמצעי השימור שלנו באופן מרחוק לניהול מרכזי של אמצעי מערכת הנמצאים בחדרי המערכת. ממומנים בניהול מרכזי מספקים שותפות אמינה ביישום פתרונות הבטחון הנדרשים במצלמות מעקב ובמערכות הפיקוח והניהול הגורםות.

החיבור לרשת היבושנית מיוחס כיום כחלק בלתי נפרד מהתשתיות הטכנולוגיות בניית תחנות רשת עומדות מסוגי תחנות עומדות, תחנות דירוג ועוד.

בתחום מערכות הניהול החכמות לבניינים, אנחנו ב-Dünya Haberleşme משחזרים תפקיד נציג המכירות, ומספקים פתרונות בתחום הכללי. מערכות אלו מתממשות בבניינים חדשים בעיקר והן בעלות מועדון חיסכון באנרגיה גבוה מאוד בעוד הן מספקות גם כלים לביקורת אחריות על פרטי התפקוד של המערכת ושיפור מתמיד של חוויות המשתמשים.

על-ידי פרויקט זה גם יתרון משמעותי בתחום התחקור המשטרתי והבטיחות העצמית בבניינים במיוחד וברחבי הערים בכללי. תחנות רכבת בערים הגדולות מצויות בסביבות מעברת מהירה וכבישי גישה להם פתאום סוכני הבטחון מוצאים את עצמם מתמודדים עם אוכלוסיות של מאות אלפים או אפילו מיליוני נוסעים תוך התמודדות עם פוטנציאל לאי לכת רגלית של חל

Dünya Haberleşme
מערכות בקרת מבנים משולבות ©